Scroll to top

CENNÍK

Ceny platia pre okresy Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto.
Je nám to ľúto, ale vo vzdialených okresoch musíme účtovať vyššie ceny.

Geometrický plán na oddelenie jednej parcely,
zameranie stavby, vecné bremeno:

Minimálna cena geometrického plánu je 220€ + 27€ kolkové poplatky.

Geometrický plán na obnovu právneho stavu, majetkoprávne vysporiadanie

Minimálna cena geometrického plánu je 320€ + 27€ kolkové poplatky.

Vytýčenie hranice pozemku

Minimálna cena za vytýčenie hranice je 180€ + 17€ kolkové poplatky.

Cena GP a Vytyčovania hraníc pozemkov závisí od veľkosti riešenej parcely, kvality podkladov (číselná/nečíslelná VKM), podmienok merania.

Vyhotovenie Záznamu podrobného merania zmien (ZPMZ) pre opravu chyby v katastrálnom operáte

Minimálna cena za vyhotovenie ZPMZ pre opravu chyby je 150€

Zameranie adresného bodu

Zameranie adresného bodu – samostatný výjazd: 60€

Zameranie adresného bodu zároveň s vyhotovením geometrického plánu na zameranie stavby:
30€ za zameranie adresného bodu.

Osadenie stavby

Minimálna cena za osadenie jednej stavby je 200€.

Cena osadenia priemyselných objektov sa určuje individuálne.

Zameranie polohopisu a výškopisu

Cena sa určuje individuálne

Porealizačné zameranie inžinierskych sietí

Cena sa určuje individuálne

Spracovanie kúpnej zmluvy

Minimálna cena za spracovanie bežnej kúpnej alebo inej zmluvy je 130€ + kolkové poplatky,
ktoré predstavujú 66€.

Pri zmluvách väčšieho rozsahu sa cena určuje individuálne.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.