Scroll to top

KTO SME

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti GEOZA, s.r.o. sú geodetické a kartografické práce. Napíšte alebo zavolajte nám! Vypracujeme vám geometrické plány, vytýčime hranice pozemku, vykonáme ďalšie práce v inžinierskej geodézii. Samozrejmosťou je odborné poradenstvo, pomôžeme vám aj pri príprave zmlúv. Sme spoločnosť s 15 ročnými skúsenosťami. Sme pripravení splniť vaše požiadavky v oblasti katastra nehnuteľností v čo najkratšom čase, bez zbytočných nákladov a vo vysokej kvalite.

PERSONÁLNE OBSADENIE

Ing. Mária Koššuthová

– konateľ

– autorizovaný geodet a kartograf – A

– vysokoškolské vzdelanie v odbore geodézia a kartografia –
Stavebná fakulta, STU Bratislava