Scroll to top

Užitočné linky

Mapový portál ZBGIS https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?os=48.800000,19.530000,8

Prehliadanie údajov katastra CICA https://cica.vugk.sk/

Elektronické služby katastra ESKN https://kataster.skgeodesy.sk/Portal/

Úrad geodézie, kartografie a katastra https://www.skgeodesy.sk/sk/

Historická ortofotomapa SR (1950) https://mapy.tuzvo.sk/HOFM/default1.aspx

Systém právnych informácií https://www.slov-lex.sk/domov

Geoportál https://www.geoportal.sk/sk/geoportal.html

Ponukový cenník geodetov a kartografov Sadzobnik_GaK_2021_Komplet_verzia_8_20220409

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.