Scroll to top

Polohopis a výškopis pre projektovú prípravu stavieb

Zameranie jestvujúceho výškového priebehu pozemku v teréne a existujúcich prvkov polohopisu. Výškopis umožňuje zistiť tvar povrchu útvarov a krajiny. Zobrazuje sa vrstevnicami. Polohopis tvorí súbor mapových značiek a čiar.

Služba obsahuje:

  • polohopis a výškopis – grafická časť
  • katastrálna mapa (ak je to potrebné tak aj mapa UO – po dohode)
  • technická správa
  • súradnice a výšky podrobných bodov
  • polohopis a výškopis v elektronickej podobe (DWG, DXF, DGN, PDF)

V prípade záujmu môžeme zabezpečiť súvisiace služby:

  • priečne a pozdĺžne profily
  • výpočet kubatúr
  • digitálny 3D model terénu
  • zobrazenie stavebných objektov v 3D

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.