Scroll to top

O nás

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti GEOZA, s.r.o. sú geodetické a kartografické práce. Napíšte alebo zavolajte nám! Vypracujeme vám geometrické plány, vytýčime hranice pozemku, vykonáme ďalšie práce v inžinierskej geodézii. Samozrejmosťou je odborné poradenstvo, pomôžeme vám aj pri príprave zmlúv a vyhotovení znaleckých posudkov.

NAŠE SLUŽBY